mobil 3

Vår integritetspolicy

Vi har som avsikt att vara transparent med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. 

Som användare eller besökare av vår webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Personuppgiftsansvar

Torups Byggshop är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi  ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från vårt system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta. 

Vilka personuppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med oss så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med oss på vår hemsida, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig eller annan känslig information, som du förser genom våra öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i sociala medier och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa vårt sortiment, våra åtaganden och tjänster och för att kunna utveckla vår webbplats. 

Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för oss att få in personuppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i våra formulär här på hemsidan. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller ta bort dig helt från vår databas.

Cookies/Kakor

På hemsidan samlar vi även in uppgifter via så kallade  “cookies”. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper mig att se statistik över mina besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra din webbläsares inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser:

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Personuppgifter via våra formulär

De uppgifter som du uppger i våra formuläret lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din förfrågan/beställning och tillgodose dig med den information du önskar. Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna i det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.
 • Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur vårt system, genom att kontakta oss. 

Informationssäkerhet

Vi ser allvarligt på informationssäkerheten och är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas av olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal och fakturerade tjänster, och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi lagrar som rör dig.
 • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas i vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se.

Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller önskar att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss. 

Behöver du hjälp med något?

0345-213 30

Din lokala bygghandel i Hylte kommun.